13.12.2013
- Erna Solberg peker på en rekke utfordringer knyttet til velferdsutfordringer i dagens samfunn og som man fortsatt ikke har funnet gode løsninger på, kommenterer generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.
 
Hun forteller at Solberg nevner en rekke tiltak, blant annet: Å stå i arbeid og rask integreringspolitikk. Sistnevnte for å sikre at  de som kommer til Norge kan integreres og kan produsere tjenester i samfunnet. 
 
- Men arbeidsinnvandring er ikke et sesam, sesam, sa Solberg, og mante til større satsing for å sikre at de som er i arbeid motiveres og står lenger i arbeid Norge.
 
Videre ble pensjonsreformen nevnt. En rapport viser at det økte arbeidstilbudet gir innsparinger allerede nå. Innenfor offentlig sektor varsler ministeren at regjeringen ser for seg tiltak i de offentlige pensjonsordningene som motiverer ansatte til å stå lenger i arbeid.
 
- Vi tror på kunnskap og at kunnskap bidrar til at man løser oppgaver bedre, sier ministeren.
 
Regjeringen vil nå satse på kompetanse og kunnskapsutvikling i årene fremover. Noe DNMF kan støtte. 
 
Erna Solberg la også vekt på hvordan betale for velferdsordningene i fremtiden.
 
- Vi må opprettholde velferdsnivået og lønnsnivået i Norge, sier hun, og er enig med fagforbundene i følgende: 
 
- Vi skal ikke konkurrere for å være billigst.
 
- Vi er i nasjonaløkonmien svært sårbare for oljeprisnedgang. Vi må derfor sikre økning i produksjon, og et samfunn som arbeider smartere og med enda høyere kompetanse, sa Solberg.
 
Hun la også vekt på den yrkes- og kunnskapsbasert utdanningen og dens betydning for å sikre effektiv produksjon. Alternativet er å foreta kutt i velferdsordningene eller øke skattebelastningen, slik andre land i Europa har måttet gjøre de siste årene.
 
- Det er viktig å satse på realfag og utvikle teknologibasen vi har i Norge, sa Solberg.