30.08.2013 

​Regjeringen lanserer i dag en rekke tiltak for å fremme den maritime næring. Tiltakene inngår i regjeringens maritime strategi, Stø kurs 2020. Det er positivt at regjeringen er så klar på hva de tydelige på hva de vil med nettolønnsordningen uttaler generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i forbindelse med dagens presentasjon.

 
Strategien er sammenfattet i "Stø kurs 2020" og inneholder i hovedsak en videreføring av den maritime politikken som sittende regjering har gjennomført i åtteårsperioden. Næringsminister Trond Giske, sammen med statsminister Jens Stoltenberg og partilederne Navarsete og Lysbakken, fremla strategien samlet i pressekonferanse den 30. august i Bergen.
 
Satsingen på maritim utdanning er videreført og konkretisert i samsvar med det Maskinistforbundet har arbeidet for over flere år. Regjeringen beskriver også utfordringene i forhold til konkurransesituasjonen langs kysten og fastholder målsettingen om å se på tiltak mot sosial dumping, heriblant almengjøring. Videre er nettolønnsordningen fremhevet spesielt og forsterket.
 
"En samlet videreføring av den maritime politikken og tiltak er i seg selv positivt for hele næringen, men regjeringen har i tillegg klart å samle seg om enkelte forbedringer. Det viktigste er at regjeringen vil videreføre nettolønnsordningen ved å heve taket og lovfeste ordningen. Jeg kunne tenke meg en mer konkret formulering på heving av taket, men retningen er riktig." uttaler generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.
 
"Når det gjelder sosial dumping innenfor den norske kontinentalsokkelen er regjeringen lite konkret i sin politikk. Dette er ikke godt nok i en situasjon der Høyre i sin maritime strategi truer med å slippe inn NIS fartøyer med lavkostmannskaper langs kysten og på sokkelen. Statsråd Trond Giske var i fremleggelsen av den maritime strategien helt tydelig på at den norske sjømannen sin kompetanse er avgjørende for at den maritime næringen har så god konkurransekraft internasjonalt. Forståelsen fra ministerens side er satt pris på, men den må følges av et konkret politisk tiltak. Vi har ikke råd til å miste flere generasjoner sjøfolk når de er så avgjørende for den maritime norske næringen som samfunnet vårt skal leve av i fremtiden, avslutter Avløyp."

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er til stede ved presentasjonen av regjeringens nye tiltak.

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er til stede ved presentasjonen av regjeringens nye tiltak.