20.08.2013 ​
 
Skipsarbeidsloven er den største reformen for norske sjøfolk siden 1975. Loven hever aldersgrensen fra 62 til 70 år og gir arbeidstakerne sterkere stillingsvern. Dessuten blir det slutt på å bruke betegnelsen sjømann fordi den ikke er kjønnsnøytral.
 
Bra – men noe gjenstår
Generalsekretær i Det norske maskinistforbund, Hilde Gunn Avløyp, er tilfreds med at regjeringen har gått inn for å likestille sjøfolk med landansatte når det gjelder viktige arbeidstakerrettigheter.
 
- Når loven trer i kraft i dag, 20. august, så sluttføres flere års arbeid med å få inn blant annet retten til å stå i stilling under forhandlinger om ugyldig oppsigelse, rett til drøftinger ved bruk av midlertidige stillinger og hevet beskyttelse mot usaklig oppsigelse fra 62 til 70 år, sier hun.
 
Men helt fornøyd er ikke Avløyp. Hun bemerker at det fortsatt gjenstår noe arbeid for at land- og sjøansatte har fullt ut et stillingsvern man behøver.  
 
- Sjømannsorganisasjonene jobber nå videre mot den til enhver tid sittende regjering for å få på plass fullt solidaransvar mellom rederi og bemanningsselskap, altså når rederiet ikke er arbeidsgiver. I tillegg arbeides det for at sjøfolk skal få rett til å fratre et fartøy når det går inn i piratutsatt farvann uten at de risikerer oppsigelse, sier Avløyp.
 
 
For sjøfolk verden over
Fra i dag gjelder også den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjon for sjøfolk. Den omhandler alle vesentlige sider ved arbeidslivet og levevilkårene på skip, og innebærer en rekke nye rettigheter for verdens sjøfolk.
 
Reglene gjelder blant annet helsekrav, ansettelsesavtale, lønnsutbetaling, arbeids- og hviletid, ferie, hjemreiser og lugarer. I tillegg kommer regler om medisinsk hjelp, rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø, samt trygdeordninger for sykdom og yrkesskade.
 
- Dette er en viktig og grunnleggende konvensjon som vil gi grunnleggende arbeidstakerrettigheter til alle sjøfolk i hele verden. Konvensjonen bidrar i arbeidet med å sikre sjøfolk både stillingsvern og velferdsrettigheter over hele verden, sier Avløyp.
 
- Konvensjonen blir viktig i kampen mot sosial dumping i internasjonal skipsfart, mener nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap), og sier videre til NTB at de nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter.