Stortingspolitikere lærte om maritim utdanning
 25.03.2013 
Stortingspolitikerne Else May Botten (Ap) og Marianne Aasen (Ap) inviterte nylig maritim næring til møte på Stortinget. De ønsket å lære mer om maritim utdanning og dets utfordringer.
 
Bakgrunnen for møtet er Stø kurs som ble iverksatt av regjeringen i 2007 og så langt har vært vellykket. Tiltakene er gjennomført og målsettinger i stor grad oppnådd. På det grunnlag starter Nærings- og handelsdepartementet nå arbeidet med å oppdatere og videreutvikle en ny maritim strategi der maritim utdanning blir et viktig element.
Stø kurs meldingen forventes fremlagt før valgkampen starter.
 
Mangler maskinister
Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Maskinistforbundet, synes tiltaket er flott. Representanter fra landets maritime interesse- og utdanningsorganisasjoner møtte og fikk forklart hva som er viktig i en langsiktig og helhetlig maritim utdanningsstrategi.
Avløyp benyttet anledningen til å understreke det sterke behovet for å få unge inn i maskinteknisk utdanning.
- Det merkes en stadig økende underdekning av maskinoffiserer i alle deler innen rederi- og maritim næring. Langsiktig politisk tenking er nødvendig for å sikre at strukturendringene som ligger inne i regjeringens strategi skal virke, sier hun.
 
Jobber sammen
Avløyp mener videre at Stø kurs, MARKOM2020 og arbeidsgruppe Sjø er viktige for å sikre god rekruttering til maritim næring.
Hun minnet samlingen på at det maritime løpet, videregående-, fag- og høgskoler, må sikres en realistisk finansiering for å være teknologisk på høyde med virkeligheten.
- Maritime utdanninger er kostnadskrevende, sier Avløyp, og konkluderer med at seminaret var svært nyttig.
- Det er gledelig at alle aktørene i næringen står samlet om behovet for norsk maritim utdanning av høy kvalitet, sier hun.

 

2013