29.04.2019  
 
Støtte til pilotstreiken!

Det norske maskinistforbund (Dnmf) støtter pilotstreiken!

Det er viktige krav og prinsipper som pilotene kjemper for.
Dette er viktige prinsipper for hele norsk arbeidsliv.

Dnmf stiller seg bak kravet og ønsker de streikende lykke til!

 
Med vennlig hilsen

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør
Det norske maskinistforbund/Dnmf