21.05.2014

Unio melder på sin nettside at de i dag har varslet Oslo kommune om det første streikeuttaket. Dersom mekling i løpet av helgen ikke fører fram, vil det fra morgenen mandag 26. mai være streik. Det er ikke varslet streikeuttak for DNMF-medlemmer. 
I Oslo tar Unio ut totalt 540 medlemmer i første uttak. Den eventuelle streiken kan bli trappet opp videre. 

Forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo ønsker en løsning i mekling, men er klar på at Unio vil streike hvis det er nødvendig.

- Vi jobber for å komme til en løsning gjennom mekling og dermed unngå streik, men det betinger at Oslo kommune viser vilje til å komme oss i møte, sier han.

Har du spørsmål, skriv en e-post til oslostreik@gmail.com

srm

Forhandlingsrådgiver Svein Roger Mandal deltar i meklingen på vegne av DNMF.