08.11.2013 

 Heller ikke den nye regjeringen ser ut til å ta på alvor at konkurranseevnen for norske sjøfolk gradvis svekkes.
 
Taket på nettolønnsordningen har ikke blitt justert siden det ble innført i 2008. Det betyr en alvorlig svekkelse av norske sjøfolks konkurranseevne. Eneste trøst kan være at regjeringen i stor grad måtte bygge sitt endelige budsjett på innstillingen fra den avgåtte Stoltenberg-regjeringen og at det står mye positivt om sjøfolk i Erna Solbergs regjeringsplattform.
 
Maritim Næring sysselsetter 100.000 personer over hele landet og bidrar med en verdiskapning på minst 150 milliarder kroner i året. Sjøfolks bidrag inn i klyngen er fastslått gjennom en rekke forskningsrapporter som en samlet næring står bak.
 
- En viktig oppgave for DNMF og næringen forøvrig blir nå å få gehør for hvor viktig norske sjøfolks praktiske kompetanse er for å videreutvikle den maritime klyngen. Konkurranseevnen må gjenopprettes - og det haster, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i en kommentar.