12.02.2016

​Forhandlingssjef Rune Johnsrud innledet konferansen med å forelese om "Rikets tilstand", pensjon og sentrale begreper i lønnsforhandlingene. Deretter ble deltakerne delt inn i grupper etter tariffområde for å prioritere krav til forhandlingene. Foruten forhandlingssjefen deltok seniorrådgiver Svein Roger Mandal, advokat Ingvild Andrea Tellmann og informasjonsrådgiver Vibeke Ekeland Grønn fra DNMF sentralt.

Under konferansen ble det gjennomført valg på nytt forhandlingsutvalg: Espen Hval (leder), Lasse Westby (nestleder), Stian Bilsback (utvalgsmedlem), Lars Wiggen (utvalgsmedlem) og Espen André Møller (utvalgsmedlem). Andre Kazinci (utvalgsmedlem), Lars Arne Gjøringbø (vara) og Kjell Hauso (vara).

 

1 DSC_0175 komp.jpgTARIFFENS ABC: Hva er glidning og overheng? Forhandlingssjef Rune Johnsrud forklarer.

2 DSC_0189 komp.jpg

SKJERPET FORSAMLING: Tillitsvalgte og medlemmer fra tariffområdene staten, kommunal og fylkeskommunal sektor, Oslo kommune, KS-bedrift og Spekter gjennomgikk kravene til årets hovedoppgjør. Ved et hovedoppgjør skal både tariffavtaler/overenskomster og økonomi forhandles.

4 DSC_0188 komp.jpg

3 DSC_0279 komp.jpg

KLAR FOR EN VINTERNATT: Nyvalgt forhandlingsutvalg fra venstre - Kjell Hauso (vara), Espen Hval (leder), Lasse Westby (nestleder), Stian Bilsback (utvalgsmedlem), Lars Wiggen (utvalgsmedlem) og Espen André Møller (utvalgsmedlem). Andre Kazinci (utvalgsmedlem) og Lars Arne Gjøringbø (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.