12.03.2014 
I dag har 30 DNMF-medlemmer  samlet seg til tariffkonferanse for offentlig sektor i Trondheim
 ​
Første tema på dagsorden var et foredrag om pensjon ved sjefsøkonom i Unio, Erik Orskaug, et tema som tydelig engasjerte tilhørerne som hadde mange spørsmål til foredragsholderen. Deretter ga DNMFs forhandlingssjef, advokat Hege-Merethe Bengtsson, en orientering om hva vi kan forvente av hovedtariffoppgjøret  i 2014. Siste halvdel av dagen og morgendagen vil deltakerne bli inndelt i grupper etter tariffområdene i offentlig sektor (KS, Spekter, Virke, Oslo Kommune og Staten). Disse gruppene skal arbeide med kravene til årets hovedtariffoppgjør. Morgendagen avsluttes med en presentasjon av kravene og valg av nytt forhandlingsutvalg.
Erik Unio
Sjefsøkonom i Unio, Erik Orskaug, holdt et foredrag om pensjon.
HMB
Mange avtaler skal reforhandles.
Dnmf
Det er god deltakelse på tariffkonferansen. Foran forbundsleder Bjørn Andreassen og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.