Hege-Merethe Bengtsson


 18.03.2020 
​​

Kjære Dnmf medlem,

​Hege 12  foto Vibeke Ekeland grønn beskjært.jpg

En stor takk til medlemmene som bidrar til å holde samfunnshjulene i gang.


Dagens situasjon er krevende og på vær vår måte påvirkes vi av situasjonen, enten vi er på jobb, lange dager på jobb, endrede turnuser, utsatt for smitte, i karantene, er syke eller noens nære og kjære er utsatt eller syke.

Så å si alle våre medlemmer arbeider i det som er definert som samfunnskritiske funksjoner og står på for å holde samfunnshjulene i gang.

En stor takk til dere for det arbeidet som nå utføres!


Mange av våre medlemmer frykter for helsa, arbeidsplassene og for fremtiden. Det tar vi i Dnmf på største alvor.


Dnmf har mange gode tillitsvalgte som i disse dager står på for medlemmene og gjør en fantastisk jobb i denne ekstraordinære situasjonen!


Dnmf sekretariatet jobbes det for fult og vi er her for å gi råd og bistand til alle som trenger det og arbeide frem løsninger. Vi er i dialog med myndigheter, tilsyn, arbeidsgiverorganisasjonene og enkelt rederier for å bidra til at arbeidstakernes belastning, den enkeltes sikkerhet og jobbsikkerhet ivaretas på best mulig måte. Vi gjør vårt ytterste for at alle skal oppleve å få god og trygg hjelp fra Dnmf.


Ta vare på deg og dine og følg myndighetenes råd.

Med vennlig hilsen

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør i Dnmf