01.02.2018 
​​​​

 
​Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) har fått svar​ fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, på et skriftlig spørsmål om status for jobben med en utredning av Norges handlingsrom knyttet til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Spørsmålet til statsråden er sålydende: «Hva er status for oppfølgingen av Stortingets enstemmige vedtak av 21. juni 2017 knyttet til en utredning av Norges handlingsrom knyttet til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel?»

Røe Isaksen bekrefter i svaret at han kommer til å følge det sporet som forgjengeren, Monica Mæland, la opp til i møtet med næringen den 11. januar. Det er en tredelt utredning, der den første delen er en juridisk utredning av handlingsrommet, mens del to og del tre skal se på aktuelle virkemidler og konsekvensene.

I svaret sier statsråden blant annet, om arbeidet videre, etter at den juridiske utredningen foreligger:

«I det videre arbeidet vil jeg sørge for at partene blir involvert. Partenes faglige innspill er nødvendig for å få et solid faglig grunnlag for den politiske diskusjonen i etterkant av at utredningen er ferdig. Jeg vil bl.a. sørge for at partene gis anledning til å spille inn sine synspunkter og vurderinger til utrederen så snart denne er valgt.»

Administrerende direktør, Hege Merethe Bengtsson, i Dnmf, sier at forbundet er opptatt av at resultatet blir bra.
 
- Dnmf har vært opptatt av tilliten til resultatet av utredningen og stilt krav til et partsammensattarbeid, trepartssamarbeid. Det er positivt at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil sørge for at partene er involvert. Trepartssamarbeid er den beste måte å gjennomføre en slik involvering på særlig når en skal se på virkning og konsekvenser i utredningen.
 
​Les innspillet fra Dnmf/Unio til næringsministerens forslag til mandat her​