20.04.2018 
Torsdag 19. april ble det arrangert medlemsmøte i Helse Førde. Det var nesten hele teknisk avdeling ved helseforetaket som møtte.

 
Torsdag 19. april ble det arrangert medlemsmøte i Helse Førde. Det var nesten hele teknisk avdeling ved helseforetaket som møtte.

Denne gangen valgte hovedtillitsvalgt Eivind Petter Nicolai Standnes å ha medlemsmøte på utsiden av sykehuset og valget ble peisestua på Førde gjestehus og camping. Fra Dnmf sentralt møtte forhandlingssjef Rune Johnsrud.

Johnsrud hadde en innledning om konfliktberedskap i tilfelle streik i Spekterområdet. En situasjon som kan bli aktuell senere i det sentrale lønnsoppgjøret.

Hovedtema for møtet var hovedoppgjøret 2018 med revisjon av den lokale B-dels overenskomsten ved helseforetaket.

Hvilke utfordringer står vi overfor og hva skal hovedtillitsvalgt Standnes ved Helse Førde legge inn som krav både på økonomi og forbedring av B-dels overenskomsten. Den største utfordringen, er å få lønnen for medlemmene opp på et anstendig nivå. I dag tjener de ansatte på teknisk avdeling ved Helse Førde mindre enn 90 ptosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i Norge i dag er på ca. kr. 465.000,- per år.

Det var fine diskusjoner om utfordringene medlemmene står overfor ved årets lønnsoppgjør. Som avslutning fortalte Johnsrud litt om fremtiden til Dnmf og hvordan vi skal rigge for morgendagens utfordringer.

Det ble deretter servert mat i form av «braisert kjake fra Sundfjord» som smakte helt fortreffelig. Under maten hadde vi også besøk av direktør for drift og eiendom ved Helse Førde,  Helge Robert. Han fortalte litt om hvilke utfordringer Helse Førde spesielt på eiendomssiden står overfor de nærmeste årene.

Nytt sykehus skal etter planen stå ferdig i 2027. Det kom også en del spørsmål i den forbindelse.

Johnsrud utfordret direktør Robert litt i forhold til den lave lønnen hans ansatte har ved helseforetakets tekniske avdeling. Selv om Robert ikke har så mye med lønn å gjøre, lovet han å sette seg inn i problemstillingen.

Bilde.jpg