01.05.2016

En ufattelig og tragisk ulykke har rammet norsk olje- og gassnæring, luftfarten, men ikke minst de de omkomne, deres pårørende, venner og arbeidskamerater.

 
Våre tanker går til de omkomne og deres pårørende.

Dette er fryktelig trist.

DNMF har ikke medlemmer som er direkte rammet av ulykken.

Medlemmer fra Bergen Brannvesen deltar i redningsarbeidet og våre tanker går også til dem.

Hege-Merethe Bengtsson
Generalsekretær