27.04.2018 
​Det er tre år siden siste trepartssammensatte møte, hvor arbeidstakere, arbeidsgivere og stat forhandler om sjøfolks rettigheter. Møtet foregikk i ILO-hovedkvarteret i Geneve.

 
Administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, og assisterende direktør og fagsjef, Odd Rune Malterud, har i dagene 23. til 27. april deltatt som en del av ITF-delagasjonen på the Third Meeting of the Special Tripartite Committee of the MLC 2006 i ILO. Møtet var i ILO sitt hovedkvarter I Geneve.

Det er tre år siden siste trepartssammensatte møte, hvor arbeidstakere, arbeidsgivere og stat forhandler om sjøfolks rettigheter. På agenda stod en del revisjon av MLC 2006, blant annet på lønn og erstatningsrettigheter for sjøfolk i kidnappingssitasjoner, rapporter fra havnestatskontroller, implementeringsorientering og utfasingsprosesser av en rekke gamle konvensjoner som nå er implementer i MLC.

Videre var det også første kveld en ISWAN awards ceremony hvor en rekke priser for god velferd både om bord og i havner ble delt ut.

Møte resulterte i omforent bedre avtalevilkår for verdens sjøfolk på en rekke områder, men vi er enda ikke i mål i dette viktige arbeidet!

Assisterende direktør og fagsjef, Odd Rune Malterud, og administrerendne direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i konferansesalen i ILO-hovedkvaret i Geneve.​​

Assisterende direktør og fagsjef, Odd Rune Malterud, og administrerendne direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i konferansesalen i ILO-hovedkvaret i Geneve.​​

ILO 20182.jpg

Administrerendne direktør, Hege-Merethe Bengtsson, og assisterende direktør og fagsjef, Odd Rune Malterud, utenfor ILO-hovedkvaret i Geneve.