04.06.2019  
29. mai 2019 ble det avholdt fagdag på Tromsø Maritime skole fra klokken 1400-1700. Her ble skolen og de fagretningene skolen har, nautikk, elektro og maskin presentert. Fra skolens ledelse var det viktig å få fortalt de maritime næringene hva skolen tilbyr. Likeledes var det viktig for de forskjellige fagretningene å vise hva de kan komme med. «Maritimt forum» var tilstede for å snakke om kadettdatabasen og arbeidet med den. Samhandling med rederiene for å få til flere kadettplasser ble her fremhevet som veldig viktig. Etterpå fortalte 2 av elevene om sine erfaringer med skolen. Det ble fortalt om godt miljø, gode lærere og interessante fagretninger. Det ble også fremhevet at dette er teoretisk/praktiske fag der det er viktig å beherske begge deler.

Etter en liten pause ble deltakerne invitert med på en omvisning på skolen. Vi fikk se simulatoren til navigatørene. Denne er levert av «Kongsberg-gruppen» og kan endres ved behov da den er i moduler som kan tilpasses den type skip som behøves. Men ved skolen hadde de funnet ut at de kjørte fast opplegg på modulene.

Vi fikk se prøvelaben til elektroelevene der de holdt på med diverse mulige simuleringer/oppkoblinger på et skip. Her ble det fremhevet at skipselektroutdanningen er såpass spesiell at den burde vært lengre enn dagens ordning og mer spisset, ifølge faglærerene.

Hos Maskinistene ble det vist fram aggregater, motorer og simulator for drift av maskinrom og mye mer. Simulatoren virket ganske realistisk selv om det nok krever tid å sette seg inn i. De fortalte at de ønsket å bytte ut motor fra fergen «Jæggevarre» med noe nyere og mer moderne, gjerne fra en av hurtigrutene. Men det kommer an på hva det vil koste da.

Det er tydelig at skolen har engasjerte og interesserte lærerkrefter. Skolen har også fått på plass en del viktige ting som simulatorer. Men det er viktig at skolen kan gi en realistisk og god utdanning til disse elevene som skal ut i viktige jobber i den maritime næringen. Vi håper derfor at skolene styrkes ytterligere med materiell og lærekrefter.

Takk for første fagdag. Måtte det bli mange framover.

Troms Maskinistforening og Region Nord DNMF 
v/Per Arne Kr. Andreassen