21.11.2018 
​​
Nærings- og fiskeridepartementet har etter en lang prosess, valgt å tilby Wikborg Rein Advokatfirma, til å utrede «norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.»
Dnmf har vært tydelige på at resultatet av utredningen må ha troverdighet hos alle med interesser i denne saken. Derfor er også valget av leverandør til utredningen av stor betydning. Det er bra at arbeidet med utredningen kan komme i gang, men det er en forutsetning at det er med en utreder som inngir tillit. 
Dnmf ba derfor om innsyn i departementets habilitetsvurdering, og den vurdering departementet eventuelt har gjennomført i forhold til tillit og troverdighet til utreder, da det ble klart at advokatfirmaet Wikborg og Rein, som tilsynelatende har klienter med betydelig interesse i utfallet av saken, hadde fått oppdraget. 
Vi mottok 15. november svar fra departementet i denne saken. I svaret står at departementet ikke har vurdert habiliteten til de som skal utrede saken.
Her er brevene Dnmf har sendt - med svaret fra depertementet:

 
Brev Nærings- og fiskeridepartemenet 12112018.pdf

 
Informasjon om valg av leverandør til maritim utredning.pdf

 
Brev Nærings- og fiskeridepartemenet 20112018.pdf

 
Mer informasjon, kontakt

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818​