07.02.2018 
​Advoktaten til Dnmf sier at forbundet vurderer nå rettslige skritt i sak som omhandler fortolkningen av bestemmelse i Hovedtariffavtalen KS- området vedrørende overtidsbetaling.​

 ​TVIST OM OVERTIDSBETALING PÅ BRANN OG REDNING - TROMSØ KOMMUNE, BERGEN KOMMUNE OG PORSGRUNN KOMMUNE
 
Dnmf vurderer nå rettslige skritt i sak som omhandler fortolkningen av bestemmelse i Hovedtariffavtalen KS-området vedrørende overtidsbetaling.
 
Tvistetemaet i saken er om de ansatte skal ha 50 prosent eller 100 prosent overtidsbetalt fra første time ved arbeid som sammenlagt overstiger fire timer, utført umiddelbart før eller etter ordinært skift. Det vises til at det i Hovedtariffavtalen § 6.6.3 fremgår at det skal betales 100 prosent overtid for «overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift». 
 
Dnmf mener de ansatte har krav på 100 prosent i et slikt tilfelle og viser til at bestemmelsen må ses i sammenheng med § 6.6.2 hvor det fremgår at det skal betales 50 prosent overtid for «overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart etter det ordinære skift slutter». Når man da leser begge bestemmelsene i sammenheng, må dette tolkes dithen at det skal utbetales 100 prosent fra første time når arbeidet overstiger 4 timer. Avsluttes imidlertid overtidsarbeidet 1 – 4 timer umiddelbart etter det ordinære skiftet, skal det utbetales 50 prosent overtid for den tiden.
 
Brann- og redningstjenesten i de tre kommunene har tidligere praktisert det slik at det utbetales 100 prosent​ overtid fra første time i et slikt tilfelle. Det er også innhentet opplysninger fra andre interkommunale brannvesen med samme praksis.