Dersom meklingen for kommunesektoren ikke fører til enighet mellom partene, kan det bli streik fra mandag 26. mai. Det er ikke varslet streikeuttak for DNMF-medlemmer. 
Unio tar i sitt første uttak i KS ut i underkant av 6300 arbeidstakere i 11 kommuner og 10 fylkeskommuner.

Steder som berøres av en eventuell konflikt er i første omgang:
Fredrikstad, Skedsmo, Tønsberg, Porsgrunn, Sandnes, Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim, Steinkjer og Alta.

Fylkeskommuner som berøres av en eventuell konflikt er i første omgang:
Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Finnmark

Dersom meklingen ikke fører fram vil streiken ramme sykehjem, hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapitilbud, kommunal administrasjon, videregående skoler, grunnskoler og barnehager.
Unio har til hensikt å ramme arbeidsgiver og ikke tredjepart. Uttaket tar derfor hensyn til liv og helse. Det er opp til kommunen og fylkeskommunen å ta stilling til hvilke institusjoner som eventuelt må stenges ved en streik.

– Streik er et kraftfullt og lovlig virkemiddel. Vi arbeider intenst for å finne en løsning gjennom meklingen, men om nødvendig er vi klare til å streike, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied.

Lied understreker at Unio er opptatt av at folk skal ha tilbud om gode tjenester.

– For å sikre innbyggerne et godt tilbud i barnehage, skole og helsetjenestene er kommunene avhengig av kunnskapsrike ansatte med høyere utdanning, sier Lied.

Hun mener kommunene må se sammenhengen mellom gode arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og gode tjenester.
 
– Kommunene kan ikke risikere en videre kunnskapsflukt fra offentlig sektor. Det taper innbyggeren på og på lang sikt er det kostbart for kommunene også, sier Unios forhandlingsleder. 

Forhandlingsrådgiver Svein Roger Mandal deltar i meklingen på vegne av DNMF.