​Unio, LO og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven».

 De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid. Hovedorganisasjonene mener forslaget flytter makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser. 

Hovedorganisasjonene vil sammen arrangere markeringer i de store byene i tilknytning til streiken, og har etablert samarbeid om en informasjonskampanje om de foreslåtte endringene og konsekvensene av disse.

Kampanjens nettadresse er www.mittarbeidsliv.no.


Kontaktpersoner i hovedorganisasjonene:
Unio: Signy Svendsen, tlf: 905 06 133
YS: Hege Herø, tlf: 907 24 374
LO: Jenny Ann Hammerø, tlf: 916 99 817

Kontaktpersoner i DNMF:
Forhandlingsavdelingen ved seniorrådgiver Svein Roger Mandal (srm@dnmf.no) og advokat Marianne Haaland (mh@dnmf.no)
Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson, tlf: +47 414 41 818

 

AML-LOUnioYS komp.jpg

YS-leder Jorunn Berland, LO-leder Gerd Kristiansen og Unio-leder Anders
Folkestad danner felles front for å forsvare arbeidstakernes interesser.