29.08.2019 
​Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svarer ikke korrekt i et svar til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) om Hurtigrutens cruiseseilaser i sommer

 ​
Vi leste med interesse svaret Terje Aasland fikk fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, til dette skriftlige spørsmålet: Kan statsråden redegjøre for hva han vet når det gjelder flagg, refusjonsordningen og fremtidige lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte på Hurtigrutens skip, inkludert ekspedisjonsskipene som nå skal bygges om? (les spørsmålet, og svaret fra statsråden under)

Svaret inneholder opplysninger til stortingsrepresentanten som ikke er korrekte.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer blant annet dette: "Hurtigruten gjennomførte to seilas i sommer som i utgangspunktet var i strid med NIS-regelverket. Dette skjedde imidlertid etter en enighet mellom partene, hvor Hurtigruten forpliktet seg til å lønne mannskapet om bord etter norsk nivå mens skipet seilte langs norskekysten." 

Vi registrerer at Isaksen svarer at det forelå enighet mellom partene. Det er ikke riktig.

Unio og Dnmf aksepterte ikke det som ble presentert.

Les saken fra i sommer, da saken var oppe: ​Dnmf støtter ikke NIS langs kysten​

 


Her er spørsmål og svar:

​Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren
Dokument nr. 15:2124 (2018-2019)
Innlevert: 19.08.2019
Sendt: 20.08.2019
Besvart: 28.08.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen


Spørsmål
Terje Aasland (A): Kan statsråden redegjøre for hva han vet når det gjelder flagg, refusjonsordningen og fremtidige lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte på Hurtigrutens skip, inkludert ekspedisjonsskipene som nå skal bygges om?

Begrunnelse
Viser til saken i sommer hvor statsråden ga Hurtigruten dispensasjon fra reglene som gjelder for flagg og lønns- og arbeidsvilkår på to seilinger og at statsråden varslet følgende i FriFagbevegelse.no 18. juli 2019:
– Vi skal møtest igjen over sommaren og diskutere langsiktige løysingar for å sikre at ein sånn situasjon ikkje oppstår igjen, varslar næringsministeren.

Torbjørn Røe Isaksen (H)
Svar
Torbjørn Røe Isaksen: i mine møter med Hurtigruten har jeg møtt et selskap som har en sterk norsk tilhørighet, og som gir uttrykk for et ønske om å videreutvikle seg fra Norge med skip under norsk flagg.

Hurtigruten AS er et privateid selskap. Selskapet har opplyst at det har totalt 2600 ansatte, hvorav 2000 norske, og at de er Norges største maritime lærlingebedrift med 160 lærlinger.

Hurtigruten mottok i 2018 omtrent 140 millioner kroner i støtte gjennom tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, for sysselsettingen av om lag 1270 sjøfolk.

Hurtigruten har i dag 14 skip som er registrert under norsk flagg, hvorav 11 skip er registrert i NOR og 3 skip i NIS. Hvorvidt Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip skal seile under norsk flagg, og eventuelt hvilket register, må besvares av selskapet selv. En avgjørende forskjell mellom de to registrene, er at det på skip i NIS er tillatt å ansette utenlandske sjøfolk på hjemlandets lønns- og arbeidsbetingelser. Samtidig har skip i NIS begrensninger for hvor de kan seile. Dette skal sikre at NIS-registrerte skip ikke konkurrerer mot NOR-registrerte skip, som har norske lønns- og arbeidsbetingelser.

Hurtigruten gjennomførte to seilas i sommer som i utgangspunktet var i strid med NIS-regelverket. Dette skjedde imidlertid etter en enighet mellom partene, hvor Hurtigruten forpliktet seg til å lønne mannskapet om bord etter norsk nivå mens skipet seilte langs norskekysten.

Hurtigruten har opplyst at de neste år, som i år, har planlagt to cruiseseilaser som kan komme i konflikt med gjeldende fartsområdebegrensinger i NIS. Jeg har avtalt møte med partene for å diskutere hvordan dette kan løses på lengre sikt.
--

Mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818