Meklingen i det statlige tariffoppgjøret pågår. Hvis det ikke blir enighet innen fristen klokken 24.00 natt til mandag 26. mai, kan store statlige grupper være i streik fra mandag morgen. 
I staten tar Unio i første omgang ut snaut 3400 medlemmer i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

– Vi gjør alt vi kan for å få til en løsning. Men vi må samtidig forberede oss på konflikt. Er det umulig å bli enige, er streik et virkemiddel som vi vil ta i bruk, sier forhandlingsleder Sigrid Lem i Unio Stat.

Virksomheter som rammes ved en eventuell streik i staten er i stor grad universitets- og høgskolesektoren og politi- og lensmannsetaten. I hovedsak er det kunnskapsarbeidere som er tatt ut i streik, altså personer som driver forskning og utdanning til ulike sektorer, som for eksempel helse- og utdanningssektoren.

I politiet er det i hovedsak tatt ut personer innen forebygging, etterforskning, forvaltning og ordenstjeneste. Det er også tatt ut personer i andre statlige etater, som for eksempel NAV og Skatteetaten. I tillegg er det varslet streik for meteorologer, som vil ramme værvarslingen i Nord–Norge. For første gang vil også prester bli tatt ut i streik.

– Staten er helt avhengig av å rekruttere og beholde god kompetanse i tilstrekkelig grad. Bare hvis det lykkes, kan innbyggerne få gode statlige tjenester. Men da må staten også bruke lønn som virkemiddel, sier Lem.

Hun understreker at tallene fra Teknisk beregningsutvalg, som danner grunnlag for lønnsoppgjørene, viser at arbeidstakere i staten har tapt i lønn sammenlignet med privat sektor.

– Vårt hovedkrav er en reduksjon i lønnsgapet til privat sektor. Det er et moderat krav og i realiteten å be om det samme som industrien har fått, pluss de pengene staten skylder sine ansatte fra oppgjøret i fjor, sier Sigrid Lem.