14.03.2019 
Les Unios inntektspolitiske uttalelse 2019. Den ble vedtatt i styret i dag 14. mars.​

 
Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang. Den økonomiske veksten ligger svakt over trendvekst. Oppgangen er bred, privat forbruk, petroleums-investeringer, bedriftsinvesteringer og boligbygging vil vokse mer i 2019 enn i 2018. Arbeidsledigheten ser derimot ut til å feste seg på et høyt nivå til tross for oppgangskonjunkturen. Innretningen av den økonomiske politikken med betydelige skattelettelser over mange år har gitt en svakere sysselsettingsvekst enn om de store skattelettelsene i stedet hadde blitt brukt på å stimulere privat- og offentlig aktivitet. Unio mener situasjonen i norsk økonomi nå tilsier at lønnsveksten må økes. Fjorårets overraskende høye økning i elprisene ga igjen nær null i reallønnsvekst etter flere år med meget moderate oppgjør. Nå må de ansatte få en rettferdig del av verdiskapingen.

Les hele uttalelsen i dette vedleggetInntektspolitisk uttalelse 2019 vedtatt 14 mars 2019.pdf