31.10.2018 
I formiddag startet hobvedoppgjøret på NOR-området mellom Norges Rederiforbund og Det norske maskinistforbund.​

 
​Hovedoppgjøret på NOR-området, ofte kalt utenriksoppgjøret, mellom Norges Rederiforbund og Det norske maskinistforbund, startet i formiddag. Partene møttes i plenum, og hvor begge sider fikk sagt noe om forhandlingene og forventningene.

 
Forhandlingene, som finner sted i Rederiforbundets lokaler i Oslo,  fortsetter utover ettermiddagen og i morgen, torsdag.

 
Av forhandlingstaktiske årsaker går som vanlig forhandlingsutvalget ikke ut med krav og strategi på forhånd, og det blir heller ikke sagt noe underveis mens partene forhandler.
 
De tre sjømannsorganisasjonene forhandler samtidig ved utenriksoppgjøret.

Bakteppet for forhandlingene er en konjunkturoppgang i maritim næring, samtidig som vi ser at offshore service-næringen sliter. Dnmf har påpekt flere ganger at ratene er for lave i Nordsjøen, og at det er nødvendig at kostnadsnivået øker, slik at vi blir konkurransedyktige. 

 
Utenriksoppgjøret har de siste gangene resultert i nulloppgjør, og det kan ikke fortsette.

 
De som deltar fra Dnmf i forhandlingsutvalget er Marius Slettingdalen, nestleder, Trym Lokander, Odd Jonassen, Kristian Stene Skulstad, Rune Gjertsen.

Forhandlingssjef er Hege-Merethe Bengtsson. Forbundsleder Helge Andersen følger også forhandlingene, sammen med Håken Eidset, områdeansvarlig.

 
Engere utvalg består av forhandlingssjef Hege Merethe Bengtsson og nesteleder i forhansdlingsutvalget, Marius Slettingdalen.

 
Forhandlingsdirektør Pål Tangen leder Norges Rederiforbunds forhandlingsutvalg.

 
Partene har frist til torsdagkveld klokken 24.00 med å komme frem til en avtale.

utenriksforhandlingene