​Utvalget som har vurdert fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, overleverte i går sin utredning til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
​- Jeg tar sikte på at utredningen sendes på høring i nær fremtid, slik at vi kan få uttalelser fra alle berørte parter i det videre arbeidet, uttalte arbeids- og sosialministeren under overleveringen ifølge regjeringens nettsider.

Utvalget som har arbeidet med forslaget til ny sjømannspensjon ble nedsatt i april 2013. Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson har representert DNMF i utvalget.

En oppsummering over over de viktigste endringene vil blir lagt ut på våre nettsider om kort tid.