31.10.2019 
​​

 ​Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

Forbundsstyremedlem Lasse Westby har på vegne av Dnmf deltatt i forhandlingene de siste dagene. Han sier at fristen var i dag, men at partene ble enige om å utsette fristen til februar for å få litt bedre tid til å få på plass det siste.

- Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

- Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

– Vi vil arbeide fram en god langsiktig løsning. Til det ser det ut til at vi trenger mer tid, derfor velger vi å fortsette forhandlingene, sier YS-leder Erik Kollerud

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 som begge parter skrev under på står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. 

Her er avtalen om utsettelse: Prosessavtale oktober 2019.pdf


Mer informasjon, kontakt:

Forbundsstyremedlem
Lasse Westby
mobil 95894138

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
Mobil 414 41 818​