01.06.2018 
​Utstasjoneringsdirektivet er vedtatt, og det betyr at prinsippet om lik lønn for samme arbeid også gjelder innleid utenlandsk arbeidskraft i hele EØS-området.

 
​Tirsdag 28. mai ble det omdiskuterte utstasjoneringsdirektivet vedtatt i EU. Direktivet handler om å gi utstasjonerte eller utsendte arbeidstakere fra et EØS-land rett til riktig betaling på midlertidig oppdrag i et annet EØS-land.

Siden 2007 har europeisk fagbevegelse arbeidet for å forbedre det opprinnelige direktivet fra 1996. Først i 2016 kom et forslag om å erstattet ordlyden "minstelønn" med det videre begrepet "godtgjørelse". I dette begrepet kan overtid, skifttillegg og annet inngå. Målet er at utenlandske arbeidstakerne skal ha det samme som de nasjonale. Det vil si at det skal være lik lønn for likt arbeid på samme sted.

Det er noen uklarheter i det vedtatte diretivet, blant annet om hvilket lands regelverk som skal legges til grunn, når arbeidskraft sendes fra et land til et annet for å utføre oppdrag. Dette er spørsmål som EU nå skal utrede og definere.