10.01.2020  
Landsmøtet i 2019 vedtok å endre strukturen i Det norske maskinistforbund, fra regioner til næringsområder.

 

Dette er de seks næringsområdene som skal ha nye styrer:

DSO og øvrige land

Innenriks (NHO Sjøfart og Hurtigbåt)

NOR Utenriks og Nordisk NIS

Sjømat/Fisk/Pelagisk/Kystrederiene

KS, Brann, KS Bedrift, Stat, Oslo Kommune

Spekter, Energi (alle innen energi)

Næringsområdets leder og vara ble valgt under landsmøtet. Landsmøtet 2019 valgte disse til å lede næringsområdene:

NOR Utenriks og Nordisk NIS

Leder: Leif Einar Kristiansen

vara:    Jimmy Andre Norheim

Leder: Andreas Bakken,

vara:    Trym Harald Lokander

Innenriks (NHO Sjøfart og Hurtigbåt)

Leder: Julie Synnøve Bøe

vara:    Jan Roger Guldberg

DSO, og øvrige land

Leder: Roger Skåtøy

vara:    Thomas Vestre Slotsvik

Sjømat/Fisk/Pelagisk/Kystrederiene

Leder: Jan B. Hartvigsen

vara:    Bjørn Kofoed Kristiansen

KS, Brann, KS Bedrift, Stat, Oslo Kommune

Leder: Lasse Westby

vara:    Sindre Wiers

 

Spekter, energi

Leder: Cathrine Langlete

vara:    Espen Andre Møller

 

Hva:

Medlemmene skal nå foreslå, og velge de øvrige medlemmene til næringsområdestyrene.

I vedtektene står følgende om valg av styrer til næringsområdene:
«4.3.6. Næringsområdets styre består av styremedlemmer i Næringsområde med en fra hvert tariffområde + minimum to vara.»

Alle yrkesaktive medlemmer tilhører et næringsområde.

Hvem:

Det er medlemmene på de enkelte næringsområdene som skal foreslå kandidater og velge kandidater.

Du kan ikke foreslå eller velge kandidater som ikke tilhører ditt næringsområde.

Alle foreslåtte kandidater må være forespurt.

Du kan foreslå deg selv.

Hvordan:

Forslag og valg av styremedlemmer til næringsområdene gjennomføres elektronisk.

Alle stemmeberettigede får tilgang til å stemme.

 

Foreslå kandidater:

Alle stemmeberettigede medlemmer vil få tilsendt en epost. 

Der får en tilgang til den elektroniske løsningen, en kan legge inn forslag til kandidater. Forslag til kandidater kan legges inn i løpet av uke 3 og uke 4.

Siste frist å foreslå kandidater er søndag 26. januar kl. 24:00.

 

Valg av kandidater:

Det blir sendt ut epost til alle i næringsområdet med oversikt over de foreslåtte

kandidatene med navn, stilling og verv, samt link til elektronisk valg, slik at alle yrkesaktive medlemmer får stemme blant de som står på listen.

Valget foregår i uke 5 og uke 6, fra 27. januar og avsluttes 9 februar kl. 24:00.

De med flest stemmer blir styremedlemmer og vara.

 

Spørsmål om valget, ta kontakt med:
Assisterende direktør

Håkon Eidset

E-post:  he@dnmf.no

Mobil:    +47 469 51 528