31.08.2018 
Vi er nå i gang med arbeidet med å se på hvordan OTP skal sikre best våre medlemmer som er omfattet av særaldersgrensene. Vi har utarbeidet et notat som kan leses her.​​

 
Vi er nå i gang med arbeidet med å se på hvordan OTP skal sikre best våre medlemmer som er omfattet av særaldersgrensene. Vi har utarbeidet et notat som kan leses her.

Arbeidet nå består av å sikre best mulig ordninger for de som i fremtiden har særaldersgrenser, kort sagt sikre at medlemmene med særaldersgrense blir sikret like god pensjon i fremtiden, som medlemmer uten særaldersgrenser.​

Arbeidet med å finne ut hvem som i fremtiden skal ha særaldersgrense og hva den faktiske særaldersgrensen skal være for de ulike yrkesgruppene har ikke begynt ennå.

Notat særaldersgrenser 2018 3108 - se i menyen

 
Mer informasjon kan fås ved å kontakte:
 
Lasse Westby
Nestleder
 
Epost: lasse525@hotmail.com
Mobil: 958 94 138