20.09.2018 
​​​​​Det norske maskinistforbund, Dnmf, avhold i tiden 18-19. september sin maskinoffiserskonferanse i Sandefjord hvor det gjennomgående tema var havbruk, autonome skip og digitalisering.

 Det Norske maskinistforbund avhold i tiden 18-19. september sin maskinoffisers konferanse i Sandefjord hvor det gjennomgående tema var havbruk, autonome skip og digitalisering.Sett ut fra den faglige siden hvor DNMF både nasjonalt og internasjonalt deltar i en rekke styrer og utvalg for å ivareta sine målsetninger hvor den menneskelige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden; fremme yrkesidentiteten; bidra til tidsriktig og teknologisk riktig yrkesopplæring; ivareta faglige behov og sikkerhet gjennom riktig bemanning og rammebetingelser og rekruttere, skape og ivareta arbeidsplasser for våre medlemmer, må det kunne sies at oppsummeringen etter foredragene bekrefter at vi har lykkes i å formidle dette ut i bransjen.De enorme ressurser som ligger i havet og behov for maritim kompetanse sett i en helhet i alle ledd, ble kraftig understreket av administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.  Behovet for mennesket og kompetanse til å styre, overvåke og kontrollere utviklingen av den digitale utviklingen ble fremstilt som navet i presentasjon til konserndirektør, Even Aas, i Kongsberggruppen.  Forholdet til regelverket hvor mannskapets kompetanse overgår de beste -  les dårligste - sjekklister og et absolutt behov for kompetanse hos rederikontorene ble fremhevet som et must for å oppnå den sikkerhetskultur som en ønsker fra de maritime professorene, Margareta Lutzhøft og Helle Oltedal.  Seniorforsker, Ørnulf Jan Rødseth, ved Sintef Ocean som leder det norske arbeidet frem mot realiseringen av autonome skip, gikk sågar så langt å stryke teksten: Fully autonomous ship: The operating system of the ship is able to make decisions and determine actions by itself.Fagsjef Odd Rune Malterud i Dnmf hadde siste faglige innlegg på vegne av arbeidstakeren og kunne konstatere at Dnmf sin tilnærming til fremtidens digitale utvikling, ble bekreftet gjennom bransjens forskningsresultater, og at automatisering med mennesket i sentrum kan være positivt i form av utvidet kompetanse, reduksjon av farlige operasjoner, forutsigbare rammebetingelser, droneteknologi som gir oss rask og god oversikt over uønskede situasjoner, mindre stress, bedre regulering av fatigue, samt Dnmf sine action og status quo punkter:Ingen autonome skip de neste 20 årene (WW)Noen fjernstyrte skip de neste 20 årene nasjonalt/EUBemannede automatiserte skip – som nåUtdanning/kompetanse krav som nå -med utvidet operasjons/IKT kompetanse - STCW +Flere studenter innen maritim kompetanse (mer spennende og familievennlig)Mer nasjonalt maritim personell Avtaler som ivaretar alternering skip-kontrollrom på land, må utviklesForedragene på Maskinoffiserskonferansene finner du her:2018-09-18_EVEN AAS_DIGITALISERING OG SKIPSFART_MASKINOFFISERSKONFERANSEN.pdfAutonome skip - Arbeidstaker Odd Rune Malterud Dnmf.pdfAutonome skip Fremtidens arbeidsplasser Ørnulf Jan Rødseth.pdfHva kan vi forvente oss av fremtiden Geir Ove Ystmark.pdf