19.02.2018 Sjøfolk for alle de tre sjømannsorganisasjonene deltar på fraktefartkonferansen som bærer navnet «Vi er alle i samme båt».​
Medlemskonferansen for ansatte i rederier tilknyttet Kystrederiene ble åpnet av viseadministrerende direktør Anders Hansson i Norsk Sjøoffisersforbund i formiddag.

Sjøfolk for alle de tre sjømannsorganisasjonene deltar på konferansen som bærer navnet «Vi er alle i samme båt».
Første post på programmet var informasjon om «Samarbeidsalliansen fra veg til sjø».

Senere i dag blir det foredrag av representanter fra Kystverket, Kystrederiene og Sjøfartsdirektoratet.

Terje Hernes Pettersen i Fellessekretariatet for sjøfolk kommer på sin side med «Nytt fra jussens verden».

Tirsdag står blant annet kvalifikasjonsforskrift for mindre fartøy og nytt fra servicenæringen på programmet.
Morgendagen avsluttes med «Åpen post» for sjømannsorganisasjonene.

Stian face.jpg