11.08.2017 
​​Lisensforsikringen omfatter generell angstlidelse. Det er selskapet som må bevise at unntaket for «angst for opphold ombord» kommer til anvendelse. Dette viser en sak som DNMF har ført på vegne av et av våre medlemmer.

 DNMF har fått fullt medhold i Finansklagenemndas sekretariat i sak om utbetaling av lisensforsikring. Spørsmålet i saken var om forsikredes angstlidelse falt inn under forsikringens ansvarsbegrensninger for angst for opphold på eller reiser til fartøyet.

DNMF’s advokat, Ingvild Andrea Tellmann, påpeker at denne klagesaken er viktig for alle som får avslag på bakgrunn av at de har en angstlidelse.

- Det er viktig å være oppmerksom på at unntaket ikke retter seg mot generell angst og at det er selskapet som må bevise at forsikringsvilkårenes unntak kommer til anvendelse i et slikt tilfelle, sier Tellmann. 

Finansklagenemndas sekretariat mente i likhet med DNMF at selskapet ikke hadde sannsynliggjort at forsikringsvilkårenes unntak kommer til anvendelse i dette tilfellet. Sekretariatet ba selskapet om å ta deres vurdering til følge.

- Vi opplever ofte at forsikringsselskapene avslår dekning på bakgrunn av en svært overfladisk vurdering og uten rettslig forankring. I denne saken har vi både avgjørelse i lagmannsretten og tidligere nemdavgjørelser som støtter saken, noe selskapet valgte å ignorere. Det er derfor viktig at medlemmer som mottar et avslag fra forsikringsselskapet tar kontakt med forbundet raskt for juridisk bistand, understreker Tellmann.

I den aktuelle saken, som DNMF nå har vunnet frem i, hadde forsikrede slitt med generell angst i flere år og fikk utstedt varig udyktighetserklæring i mars 2016. I henhold til forsikringsvilkårene svarer ikke selskapet for tap av helseattest som skyldes «angst for opphold på eller reise til fartøyer, flyttbare innretninger eller permanent plasserte innretninger».

Forsikrede søkte om forsikringsdekning under lisensforsikringen, men selskapet avslo kravet med den begrunnelse at de ikke svarer for angst for opphold ombord på eller reiser til fartøyer.

DNMF mente selskapets avgjørelse var uriktig da det konkrete unntaket i forsikringsvilkårene er rettet mot en konkret fobisk angst for å oppholde seg på fartøy og må tolkes snevert. Unntaket omfatter ikke generalisert angstlidelse som forsikrede i dette tilfellet lider av. Finansklagenemndas sekretariat ga forsikrede helt medhold i klagen.

- Klagesaken viser også at det lønner seg å være medlem i et fagforbund. Sammen er vi sterkere, sier Tellmann.

Forsikrede, som ikke ønsker å stå frem med navn, sier i en kommentar:

- Dette viser hvor viktig det er å være med i et fagforbund. Å kjempe for en slik sak alene, kan være som å møte veggen. All honnør for hjelpen jeg har fått fra forbundet, spesielt takk til advokat Ingvild A. Tellmann​.