12.06.2020 
​​

 
Regjeringen og Fremskrittspartiet kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett for 2020 og den tredje krisepakken for næringslivet. Enigheten inneholder blant annet en svært etterlyst oppheving av taket på nettolønnsordningen. Et viktig tiltak for aktivitet og sysselsetting, mener Dnmf.

Da regjeringen presenterte sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett og sin tredje krisepakke for næringslivet etterlyste Dnmf flere konkrete tiltak for å opprettholde aktiviteten, holde folk i arbeid og skape fremtidens arbeidsplasser. Dette blant annet gjennom å løfte taket på nettolønnsordningen og utvide permitteringsregelverket. Det er derfor positivt at regjeringen og FrP i går lanserte at de vil oppheve taket på nettolønnsordningen i fjerde termin, og vurdere utvidelse av permitteringsperioden ved behov.

- Det er gledelig at FrP og regjeringen har lyttet til innspill og at de nå inkluderer disse punktene i enigheten. Dette vil bidra til å holde norsk bosatt kompetanse i arbeid, og være et steg på veien for å bevare den kompetansen vi trenger for å utvikle morgensdagens næringer i havrommet, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.

Tidligere denne uken ble det også presentert en enighet knyttet til midlertidige endringer i petroleumsskatteordningen. Dnmf mener dette har vært en positiv uke med tanke på tiltak for å hjelpe maritim næring og olje- og gassnæringen gjennom en utfordrende periode. Nå forventer Dnmf at tiltakene bidrar til aktivitet.

- Vi trenger aktivitet på norsk sokkel for å holde folk i arbeid. Tiltakene som har blitt presentert denne uken vil bidra til å legge til rette for dette. Nå må olje- og gasselskapene og rederiene sørge for at tiltakene fører til aktivitet, i dag og for fremtiden, sier Bengtsson.

Kontakt Dnmf:
Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818