Vil Høyre flagge i land norske sjøfolk?


 29.04.2013
​Førstkommende helg arrangerer Høyre Landsmøte 2013. Der skal partiets maritime strategi legges frem og vedtas. Den kan bli et vendepunkt for hele den maritime næringen, norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser. Høyre har i den maritime strategien mange gode tiltak for en maritim strategi, men det er et tiltak som underminerer all langsiktighet.

Når Høyre foreslår at NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) skal tillates på skip som trafikkerer norskehavner og norsk sokkel er det virkelig grunn til bekymring. Endringen vil si at passasjerskip, ferger, fraktefart og supplyskip kan bruke lavkostmannskaper i konkurranse med NOR (Norsk Ordinært Skipsregister) registrerte fartøyer. Med dette legges det i realiteten opp til en fremtid med kun et fåtall norske sjøfolk.

I dag har skip langs norskekysten og norsk sokkel i hovedsak NOR-flagg hvor det er krav om norsk mannskap og norsk lønnsnivå, samt at rederiet har hovedkontor i Norge. Med NIS er det åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår. Det er ikke krav om at rederiet skal ha drift eller kontor i Norge. Ved innføring av NIS på sokkelen eller langs kysten vil norsk mannskap helt eller delvis bli skiftes ut med mannskap fra deler av verden hvor lønningene er langt lavere enn i Norge, eksempelvis filippinere. Igjen vil det trolig være noen norske offiserer, mens det øvrige mannskapet settes i land.
Maritim verdiskaping utgjør om lag 150 milliarder årlig og over 100 000 arbeidsplasser. Med utskifting av norsk mannskap mister man ikke bare sysselsettingen, skatteinntekter, grunnlag for bosetting, men også kompetanse. Denne nyttiggjøres også i andre deler av norsk maritim næring, som verft, utstyrsleverandører, driftsfunksjoner i rederier og maritime tjenester. Uten norske sjøfolk vil man på sikt også miste grunnlaget for landbasert maritim næring.
Kort og godt: Høyres forslag legger opp til varig verditap for Norge.
Hvis Høyre allikevel mener at NIS langs kysten vil bidra til verdiskapning for Norge kan de kanskje formidle ny kunnskap. Så langt har nemlig ingen modeller eller beregninger vist at det er tilfelle.
 
Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær i Det norske maskinistforbund