22.08.2019 
​Wilhelmsen Ship Managemen har sagt opp alle ansatte som har vært utleid og arbeidet på Nexans Skagerrak. Dnmf følger opp saken.

 
Wilhelmsen Ship Management (WSM) har sagt opp alle ansatte som har vært utleid og arbeidet på Nexans Skagerrak, uten forutgående drøftelser. Bakgrunnen er at WSM har mistet bemanningsoppdraget, det går over til OSM. Dette omfatter 38 personer, en del av disse er medlemmer i Dnmf. Det er ikke vurdert kvalifikasjoner, ansiennitet eller andre personlige forhold, opp mot andre ansatte i WSM. Vi samarbeider med Sjøoffisersforbundet og Sjømannsforbundet om denne saken, og har rettet en felles henvendelse til WSM om at dette ikke er akseptabelt.

Som et resultat av vår pågang har WSM kalt tilbake oppsigelsene i skriv av 19.8.2019, og i stedet meldt at alle de ansatte overføres til OSM. Dette er en virksomhetsoverdragelse som ikke har vært drøftet med de tillitsvalgte. I samme skriv opplyses det at skipet vil bli omregistrert til NIS 19.9.2019, og OSM vil i samarbeid med rederiet Rieber sette sammen et nytt mannskap, dette vil si at noen blir sagt opp. Disse vil i tillegg til lønn i oppsigelsestiden få en kompensasjon som varierer med ansiennitet, i henhold til tidligere inngått særavtale.

Saken følges opp av de tre forbundene i fellesskap.

Spørsmål fra medlemmer i Dnmf, kan stiles til:

Advokat
Knut Walle-Hansen
E-post: kwh@dnmf.no
Mobil: +47 948 37 172