13.12.2019 
​​

 Corvus og Sjøfartsdirektoratet har presentert sine foreløpige konklusjoner på hva som skjedde da det oppstod brann på MF Ytterøyningen. Dnmf frykter jaget etter å verne det ytre miljøet overskygger sikkerheten og det indre miljøet om bord.

Vi kunne i går lese på NRK at en ny rapport fra batteriprodusenten Corvus kunne presentere enn foreløpig konklusjon på årsaken til fergebrannen på MF Ytterøyningen den 10. oktober. Det viser seg at det var en lekkasje i batteripakken som førte til brannen, og at saltvannet som ble utløst fra el-fergens sprinkelanlegg førte til en eksplosjon.

På Sjøfartsdirektoratets egne nettsider skriver de at «Det har vært en krevende prosess å gjennomgå data og hendelsesforløp for å kunne komme til en riktig konklusjon». Regelverket sier klart og tydelig at en risikoanalyse skal foretas før en iverksetter drift, hvor nødvendige tiltak som kompetanse hos bemanning og slokkeutstyr skal være på plass for å redusere risikoen.

Sjøfartsdirektoratet sikkerhetsmelding av 14. oktober 2019 bruker imidlertid ordet bør istedenfor skal.

«Alle rederier som bruker batterisystemer, bør foreta en risikovurdering basert på rådene i den oppdaterte sikkerhetsmeldingen. Risikovurderingen bør identifisere mulige nødssituasjoner om bord, f.eks. brann, vannfylling, kollisjon osv. deretter innføre ​prosedyrer for reaksjoner i nødssituasjoner samt opplærings- og øvelsesprogrammer for å håndtere slike situasjoner.»

MF Ytterøyningen gikk uten lovlig bemanning og hadde verken kompetanse eller riktig slokkeutstyr for å håndtere situasjonen som oppstod. Trygge rutiner og tilstrekkelig kompetanse må ligge til grunn når vi skal iverksette grønne løsninger mener Dnmf.

- Et større fokus på grønne løsninger i den maritime næringen både nasjonalt og internasjonalt medfører en rekke kjente og ukjente farefenomener som må klareres før man plasserer potensielt brann- og eksplosjonsfarlige energikilder om bord på skipene. Trykk, temperatur og ytre påvirkning er svært annerledes om bord i et skip enn i et laboratorium på land. Dette må arbeidet med sikkerhet og miljø ta høyde for, sier administrerende direktør i DNMF Hege-Merethe Bengtsson

DNMF mener målet her er å verne mennesket, skipet og det ytre miljø. Vi frykter nå man går snarveier her hjemme for å sikre det ytre, og overser det indre miljøet om bord.

- Sjøfartsdirektoratet er med i kartleggingsarbeidet knyttet til sikkerhet og nye løsninger sammen med blant annet ITF i IMO. Allikevel tillater man seg å gå snarveier hjemme på berget. Vi mener dette viser en mangel på sikkerhetskultur i den norske miljøpolitikken og i norske innenriksrederier, og frykter anerkjennelse, profitt og symbolpolitikk går på tross av sikkerheten til norske sjøfolk, avslutter administrerende direktør i DNMF Hege-Merethe Bengtsson.

 
Mer informasjon, kontakt:
Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818