Jens Stoltenbergs andre regjering - regjeringen.no

Jens Stoltenbergs andre regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 17. oktober 2005, med virkning fra kl. 13.00 samme dag. Den overtok etter Kjell Magne Bondeviks andre regjering, etter at valget 12. september 2005 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.