En av endringene er at de nye Min side​ vil gi medlemmene flere opplysninger enn tidligere, blant annet vil medlemmene kunne se status på sin medlemskontingent.

For de som betaler sin kontingent direkte til forbundet vil innbetalingene bli registrert i løpet av noen få dager.

Når det gjelder de som blir trukket for sin kontingent av arbeidsgiver, der er det en forsinkelse i registreringen av innbetalingene til forbundet. På lønnslippen vil dere se hva som blir trukket måned for måned, men betalingen til forbundet skjer via Fellessentralen, som er et samarbeid mellom de tre sjømannsorganisasjonene. Det er ulikt fra arbeidsgiver til arbeidsgiver for når de gjennomfører sine overføringer av kontingentene, noe som gjør at på Min side hos Dnmf kan de set ut til at et medlem kan ha utestående for et par måneder, men det betyr for de på trekk ikke annet enn at vi er klar over forsinkelsen, og medlemmet vil se innbetalingene så raskt de når forbundet.

Sjekk Min side her: https://medlem.dnmf.no/

Spørsmål, ta kontakt med medlemsservice.