Dnmf jobber for at alle medlemmer skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og har HMS-arbeidet i fokus i alle ledd både nasjonalt og internasjonalt, hvor det indre miljø kreves settes foran ytre miljø og profitt.

Det sitter fremdeles mange hundre tusen sjøfolk Koronafast rundt om i verden, også Norske. De og Deres familier har som følge av «out of sight out of mind» er blitt til «out of sight out of respect», hatt en svært krevende ekstra belastning over lang tid for å sikre dagens og fremtidens arbeidsplass for oss alle.