Har du lyst til å lære mer om Dnmf og eventuelt også er ny tillitsvalgt, eller har lyst til å bli tillitsvalgt, eller bli med på lokale forhandlinger er dette kurset for deg.

Det vil være en presentasjon av Dnmf, samt organisering, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i Dnmf.. Rollen som tillitsvalgt i forhold til hovedavtalene og hovedtariffavtale, samt tillitsvalgtes plikter og rettigheter, vil være viktige temaer på kurset. Forbundets advokat vil også ha advokatens time.

Kurset er gratis for alle medlemmer og reise til og fra hjemsted – Oslo dekkes også av forbundet etter nærmere avtale.

Program

Program legges ut senere.

Priser

Kurset er gratis for alle medlemmer og reise til og fra hjemsted – Oslo dekkes også av forbundet etter nærmere avtale.

Påmelding

Meld deg på nå.
Vi har plass til 20 deltakere på dette kurset.

Meld meg på