De som ønsker å lære mer om forhandlinger og kanskje ønsker å være med i lokale forhandlinger, så er dette kurset for deg. Her lærer man om forhandlingsteknikk, som kan brukes både i jobb og privat. Her lærer man om forberedelse og gjennomføring av streik. Det vil også være rollespill i forhandlinger.
Kurset er gratis for alle medlemmer og reise til og fra hjemsted – Oslo dekkes også av forbundet etter nærmere avtale.

Påmeldingsfrist:
26. september 2022 

Program

Målgruppen er medlemmer og tillitsvalgte, som ønsker å lære om forhandlinger og gjerne ønsker å gjennomføre lokale forhandlinger, eller bli medlem i et forhandlingsutvalg.

Forhandlingskurs trinn l, 26. – 28. oktober 2022
Color Line – Color Magic

Onsdag 26. oktober:

10.30 Vi går om bord

11.00 Velkommen og presentasjon av deltakere og noen praktiske opplysninger. Forhandlingssjef Rune Johnsrud

Lønnsdannelse, overheng og glidning
Gruppeoppgaver

Hovedoppgjøret 2022
Frontfaget, resultater, prisvekst, utfordringer etc.
•    Hva nå?

Forhandlingsteknikk


13.30 – 14.30 Innsjekk. Lunsj serveres i Grand Buffet på 6. dekk.

14.30 – 18.00 Forhandlingsteknikk
Film om forhandlingsteknikk i praksis
Forberedelse og gjennomføring av streik

20.30 Middag – Buffet i Grand Buffet på 6. dekk
            

Torsdag 27. oktober: 
            
07.00 – 09.00 Frokost serveres i Grand Buffet på 6. dekk

09.00 – 10.30 Lokale forhandlinger

10.30 – 13.30 Landlov Kiel

14.00 - 15.00 Lunsj serveres i Grand Buffet på 6. dekk
    
14.30 – 18.30 Rollespill forhandlinger

18.30 – 19.00 Gjennomgang, evaluering og oppsummering av kurset

20.30 Middag serveres i Oceanic à la carte Restaurant på 6. dekk (bak) 

Fredag 28. oktober:

07:00 – 09:00 Frokost serveres i Grand Buffet på 6. dekk

10.00 Ankomst Oslo

 
Pauser tilpasses etter behov.
Med forbehold om endringer i programmet

Priser

Kurset er gratis for alle medlemmer og reise til og fra hjemsted – Oslo dekkes også av forbundet etter nærmere avtale.

Påmelding

Meld deg på kurset her:

Meld meg på