Har du lyst til å lære mer om Dnmf?
Er du ny tillitsvalgt?
Har lyst til å bli tillitsvalgt? 
Eller bli med på lokale forhandlinger?
Da er dette kurset for deg.

Det vil være en presentasjon av Dnmf, samt organisering, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i Dnmf. Rollen som tillitsvalgt i forhold til hovedavtalene og hovedtariffavtale, samt tillitsvalgtes plikter og rettigheter, vil være viktige temaer på kurset. Forbundets advokat vil også ha advokatens time.

Dette er kurset for alle forbundets medlemmer, som ønsker å lære mer om Dnmf og tillitsvalgtes rolle i arbeidslivet, og som kanskje ønsker å bli tillitsvalgt, eller nettopp er blitt det.

(Kurset er flyttet fra slutten av februar til 7. og 8. mai)

Program

P R O G R A M

Grunnkurs - Tillitsvalgtkurs 7. – 8. mai 2024
Thon Hotell Opera - Oslo

7. mai:

10:00            
Velkommen og presentasjon av deltakere og noen praktiske opplysninger

Presentasjon av Det Norske Maskinistforbund – Dnmf filmen

Gangen i lønnsoppgjørene – Oppdatering hovedoppgjøret 2024
v/forhandlingssjef Rune Johnsrud

Advokatens time
v/advokat Knut Walle-Hansen
Gjennomgang av GDPR forordningen og hvordan tillitsvalgte skal forholde seg til dette.

12.30            Lunsj 

13.30            
Advokatforsikringen

            v/Howden

15.00             
Sentrale bestemmelser

Lønnsdannelse, overheng og glidning
            En innføring i begrepene lønnsdannelse, overheng og glidning.
            Hvordan forholder vi oss til dette?

Organisering, næringsområder, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i DNMF
Ass. Dir. og områdeansvarlig Håkon Eidset
Her går vi nærmere inn på organiseringen av DNMF og tillitsvalgtes rolle og mandat i organisasjonen etter landsmøtets vedtak september 2022. 

18.00            Avslutning første dag

20:00            Middag serveres i Restaurant Grand Buffet 6. dekk forut. 

8. mai:    
            
07.00 – 09.00        Frokost 

09.00            Ord og Uttrykk
 v/ ass. dir. og områdeansvarlig Håkon Eidset
Innenfor fagforeningsarbeid, er det et eget stammespråk. Vi går gjennom en del ord og uttrykk, for å få forståelsen av disse.

12.00            Lunsj

13.00            
Din rolle som tillitsvalgt ihht. lov og avtaleverk
            v/Forhandlingssjef Rune Johnsrud
            Følgende tema vil blant annet bli berørt
            -Tariffstruktur og avtaleverk
            - Hovedavtale
            - Tariffavtale
            - Særavtale lokale og sentrale
            - Protokoller
            - Enig og uenighetsprotokoller
            - Dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt

15:30            Oppsummering og evaluering av kurset
Med forbehold om endringer i programmet
 

Priser

Kurs, opphold og reise til og fra hjem blir dekket av forbundet 

 

Påmelding

Meld deg på her:

Meld meg på