Har du lyst til å lære mer om Dnmf?
Er du ny tillitsvalgt? 
Har du lyst til å bli tillitsvalgt?
Har du lyst til å bli med på lokale forhandlinger?
Da er dette kurset for deg.

På kurset vil det være en grundig presentasjon av Dnmf. Vi går blant annet inn på organisering, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i Dnmf. 
Andre viktige temaer er rollen som tillitsvalgt i forhold til hovedavtalene og hovedtariffavtale, samt tillitsvalgtes plikter og rettigheter. 

Forbundets advokat vil også ha advokatens time.
 

Program

P R O G R A M

Grunnkurs - Tillitsvalgtkurs 1. – 2. november 2021
Clarion Hotel Admiral Bergen

1. november:

10:00:
Velkommen og presentasjon av deltakere og noen praktiske opplysninger
Forhandlingssjef Rune Johnsrud

Presentasjon av Det Norske Maskinistforbund – Dnmf filmen
Forhandlingssjef Rune Johnsrud

Advokatens time
Advokat Knut Walle-Hansen
Gjennomgang av GDPR forordningen og hvordan tillitsvalgte skal forholde seg til dette.

Organisering, næringsområder, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i DNMF
Adm. dir. Hege Merethe Bengtsson og ass. dir. og områdeansvarlig Håkon Eidset
Her går vi nærmere inn på organiseringen av DNMF og tillitsvalgtes rolle og mandat i organisasjonen etter landsmøtets vedtak høsten 2019.

17:00:            
Kurset avsluttes 1. dag

20:00
Middag serveres på restaurant Fløyen

2. november:
09.00            
Ord og uttrykk
Ass. dir. og områdeansvarlig Håkon Eidset
Innenfor fagforeningsarbeid, er det et eget stammespråk. Vi går gjennom en del ord og uttrykk, for å få forståelsen av disse.

Din rolle som tillitsvalgt ihht. lov og avtaleverk
Forhandlingssjef Rune Johnsrud
Følgende tema vil blant annet bli berørt
            -Tariffstruktur og avtaleverk
            - Hovedavtale
            - Tariffavtale
            - Særavtale lokale og sentrale
            - Protokoller
            - Enig og uenighetsprotokoller
            - Dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt


15:00            
Oppsummering og evaluering av kurset

Lunsj serveres kl. 12:00 – 13:00 begge dager

Pauser tilpasses etter behov
Med forbehold om endringer i programmet

 

Priser

Ta kontakt med medlemsservice. 

Meld meg på