Årets lønnsoppgjør NOR- utenriks og Nordisk NIS
Du bestemmer! 

 
I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at vi også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Overenskomsten har bestemmelser om blant annet seilingsperioder, ekstratjeneste, tjenestillegg, arbeidstid, pensjon og sosiale rettigheter. 

Bruk din innflytelse!

Hovedoppgjøret er satt av til 29. og 30. oktober og vil foregå i Oslo. I forkant av hovedoppgjøret skal vi ha en tariffkonferanse. Tariffkonferansen er den viktigste arenaen å delta på dersom du ønsker å være med å bestemme kravene til årets oppgjør. Det er her vi forbereder til forhandlinger.  På tariffkonferansen behandles alle innsendte forslag og krav av de oppmøtte medlemmer. Det er her de prioriteres, og det er her man velger sitt forhandlingsutvalg. 

Årets tariffkonferanse avholdes 12-13 juni i Oslo. Vi skal i år ha deler av konferansen sammen med Norsk Sjøoffisersforbund. Dette fordi det er viktig at vi er samkjørte på de kravene som er felles for alle medlemmene. Skal vi lykkes i å få godt gjennomslag for viktige krav er det viktig at vi står samlet om dette. 
Forbundet dekker reise og opphold for deg.
I forkant av tariffkonferansen bes dere om å sende inn ønskede krav og endringer. Det bes om at dette sendes innen utløpet av mai. Du mottar informasjon om dette i en egen e-post. 
 

Priser

Dekkes av forbundet.

Påmelding

Meld deg på her:

Meld meg på