Som forberedelse til tariffrevisjonen 2024 kaller vi inn til tariffkonferanse, med hovedvekt på ambulansefartøy. Det vil si medlemmer som er i rederer som er knyttet til HRF - Hurtigbåtforbundet.

Tariffkonferansen arrangeres sammen med Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. 
 

Program

Program vil komme senere - sendes direkte til deltakerne.

Priser

Forbundet dekker reise og overnatting.

Påmelding

Meld deg på her

Meld meg på