Velkommen til årets tariffkonferanse!

Konferanses avholdes på Kiel-fergen 18-20. mars og avvikles delvis sammen og samtidig med NSOF.

Vi har trolig noen felles interesser og utfordringer. På denne måten får diskutert og satt retning for sammen der det er mulig og utformet eventuelt noen felles krav inn til årets Hovedtariffoppgjør. 

I hovedoppgjøret er det hele overenskomsten som er oppe til forhandling i tillegg til lønn. Det vil også blir satt av tid til forbundsvise møter slik at vi får diskutert våre eventuelle særkrav. 

Det vil bli avholdt et felles innledningsmøte klokken 11:00 i auditoriet før vi fordeler oss i mindre møterom hvor vi går igjennom innsendte krav, behandler og prioriterer disse. 

Det skal avholdes valg av nytt forhandlingsutvalg på slutten av konferansen. Disse får sitt mandat fra tariffkonferansen til på vegne av Dnmf sammen med forhandlingsledelsen, gjennomføre forhandlingene, foreta prioriteringer, godkjenne eller forkaste forhandlingsresultatet gjennomføre mekling sammen med forhandlingsledelsen og akseptere meklingsforslaget.

Alle forslag til endringer i overenskomsten (med begrunnelse for dette) sendes til områdeansvarlig Frank Winnberg innen 1. mars. 

På tariffkonferansen har alle medlemmer på tariffområdet rett til å møte. Det er her du har anledning til å være med å påvirke dine og dine kollegers lønns- og arbeidsvilkår. Vi håper du tar med deg ditt engasjement og møter opp på årets tariffkonferanse. 

Fint om du melder deg på snarest mulig og ikke senere enn 1 Mars. 

Vi håper at flest mulig har anledning til å stille!
Velkommen!
Ta kontakt med din områdeansvarlig dersom du har spørsmål. 
 

Program

Kommer

Tariff

Priser

Kost og losji blir dekket av forbundet. 

Påmelding

Meld deg på her

Meld meg på