I forkant av årets hoved tariffoppgjør skal det som vanlig være tariffkonferanse. 
På tariffkonferansen vil alle innkomne forslag og krav fra medlemmene behandles. På tariffkonferansen kan alle medlemmer på området møte og ta del i dette arbeidet. Det er på tariffkonferansen man har anledning til å være med å påvirke hva man skal fokusere på inn i forhandlingene. 
Dette er den viktigste arena i forkant av et hovedoppgjør og hvor du som medlem bestemmer hva som skal prioriteres inn mot årets hovedoppgjør. 
Det skal også velges forhandlingsutvalg for to nye år. 
 
Hovedtarifforhandlingene er satt til 26.-28. oktober og vil avholdes i Oslo. 
 

Program

Program kommer senere. 

Priser

Forbundet dekker alle utgifter i forbindelse med konferansen.

Ta kontakt med medlemsservice for mer informasjon.

Påmelding

Påmelding her.

Meld meg på