Vi står foran et nytt hovedoppgjør i 2022, etter to litt spesielle lønnsoppgjør og mange viktige saker vil være temaer for Dnmf sine krav inn mot hovedoppgjøret. Konferansen er åpen for alle som jobber innen kommunal sektor, fylkeskommunal sektor, Samfunnsbedriftene (Energigjenvinningsanleggene), Oslo kommune, statlig sektor og helseforetakene (Spekter området).

Program

Onsdag 2. februar

11.00 Velkommen
Presentasjon av deltakerne v/forhandlingssjef Rune Johnsrud
Rammer og mandat for tariffkonferansen og forhandlingsutvalget.
v/administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson

12.00 Næringsområdene
Næringsområdenes utforming, arbeidsoppgaver og mandat.
Ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson

13.00 Lunsj - og innsjekk

14.00 Hovedtariffoppgjøret 2022 - utfordringer - hva blir viktigst?   
Forhandlingssjef Rune Johnsrud

15.30 Gjennomgang av kravene og inndeling i grupper etter tariffområder    
Gruppearbeid

18.30 Avslutning første dag

20.00 Middag

Torsdag 3. februar

09.00 Presentasjon av kravene - prioriteringer 

10.30 Valg av forhandingsutvalg

12.00 Lunsj

13.00 Møte næringsområdene
Lederne av næringsområdene leder møte
        
14.30 Oppsummering og evaluering

15.00 Avslutning
 

Priser

Reise og opphold dekkes av forbundet. Ta kontakt med medlemsservice for nærmere informasjon.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 15. desember 2021.

Meld meg på