Medlemskonferansen 2021 avholdes i Ålesund 26. og 27. oktober fra lunsj til lunsj. Konferansen starter den 26. oktober klokken 11:00, og avsluttes den 27. oktober til lunsj. Næringsområdene har eget møte etterlunsj frem til klokken 16:00.

Konferansen er fulltegnet for de som kan møte fysisk, men vi har plass på den digitale plattformen.

Meld deg på den digitale konferansen her

Samtlige næringer der Dnmf har medlemmer skal gjennom store omstillinger.

Dette innebærer nye muligheter, men også nye utfordringer. Vi skal se nærmere på dette.

Årets konferanse setter faget i fokus og tar for seg det grønne skiftet, sikkerhet og beredskap samt utdanning.

Vi får besøk av mange dyktige foredragsholdere blant annet fra rederiorganisasjonene, DNV, 330 skvadronen, sjømannskirken, brann og redning, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Ønsker du å delta på konferansen i Ålesund, meld deg på her:
Følge konferansen digitalt

Næringsområdesamlingen avvikles direkte i etterkant av medlemskonferansen 27. oktober.

Program:

Tirsdag 26. oktober 11:00

Velkommen
Jarl-Gunnar Faksvåg, forbundsleder i Dnmf

Grønn omstilling
Innledning Dnmf
Hege Merethe Bengtsson – administrerende direktør

NHO Sjøfart
Frode Sund – administrerende direktør

Kystrederiene
Tor Arne Borge – administrerende direktør 

Sjømat Norge
Geir Ove Ystmark – administrerende direktør

12:45 Lunsj

Hva med det indre miljø?
Odd Rune Malterud – fagsjef i Dnmf

Closing the safety gap
Peter Nyegaard Hoffmann - Head of Section Safety Risk & Reliability DNV

Innovasjon og ny teknologi
Svein David Medhaug - senioringeniør - avdeling for fartøy og sjøfolk, Sjøfartsdirektoratet.

Sikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet og beredskap
Hege Merethe Bengtsson – administrerende direktør i Dnmf
Bemanning
Odd Rune Malterud - fagsjef i Dnmf

15:45 Kaffe

Brann og redning - RITS
Øystein Tviberg - fagansvarlig Rits og Rits Kjemikalie

Brann og redning - innsats og multikompetanse
Ingarth Andersen – innsatsleder, Nedre Romerike brann og redning

Søk og redning - 2020 IMO Awards
Alvin Fyhn - redningsmann i CHC Helicopter Service

Den norske kirke i utlandet - Sjømannskirken «Har du det bra kompis?»
Frank T. Skofteland - koordinator for faggruppe sjø
Annette T. Spilling
Helen H. Steen - næringslivskontakt, Sjømannskirken

Oppsummering dag 1 og praktisk info

19:00 Middag

Onsdag 27. oktober
Utdanning
Unio
Ragnhild Lied - leder

Norges Rederiforbund
Harald Solberg – administrerende direktør

Etterutdanning – kompetansebehov
Odd Rune Malterud – fagsjef i Dnmf

Brann og rednings-utdanningen
Lasse Westby - Bergen brann og redning/forbundsstyret Dnmf

USN marinteknisk utdannelse - for marinteknisk personell og maskinoffiserer med fokus på digitalisering og miljø
Fred Arne Høifødt – programkoordinator ved fakultetet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Institutt for maritime operasjoner, Universitetet i Sørøst-Norge

Karrierevalg – studieerfaringer
Stine Elisabeth Solhaug – student

Oppsummering – utsjekk
Hege Merethe Bengtsson – administrerende direktør i Dnmf

11:30 Lunsj

Næringsområdemøter