Kongressen er fra 9.-11. januar i Sapporo, Japan.

Kongressen er ment å gi en plattform for fagfolk over hele verden for å utveksle det aller siste innenfor forskning og utvikling, og identifisere forskningsbehov og muligheter innen hav. WCO-2023 dekker et bredt spekter av emner relatert til havøkonomi, sjørett, havteknikk, havenergi, grønn havn, shipping og moderne skipsbygging, marin forvaltning og miljøbeskyttelse, havvitenskap, etc.

Odd Rune Malterud holder presentasjon med tema: Environment and Issues Affecting Safety and Sustainable Manning.

Se presentasjonen i menybaren.