Dnmf setter alltid mennesket i fokus, og  arbeider kontinuerlig for at nasjonale og internasjonale organisasjoner og myndigheter også har dette i fremste fokus og implementerer og praktiserer regelverket riktig uten økonomiske motiver og  i samarbeid med arbeidstakerne. 

Ved funn av asbest i norske skip er de norske reglene klare. Det er rederiets ansvar å påse ved bygging, kjøp, vedlikehold og ombygging at fartøyet oppfyller norske krav for asbest. Rederiet må sette seg inn i gjeldende regler for asbest om bord i skip, og følge de tiltak og retningslinjene som er gitt for håndtering og sanering. 
Les artikkelen om maskinist Finn Ohlsen som jobbet om bord i maskinrom på 70-tallet, en tid hvor reglene og vitenskapen om håndtering av asbest ikke var gjeldende: